PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD), TRABAL NOGUERAS, S.L. S’informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, a través dels formularis de llocs en les seves pàgines, ells s’inscriurà en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TRABAL NOGUERAS, S.L., per tal de facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre les parts.

Així mateix, TRABAL NOGUERAS, S.L. informes de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a l’adreça: TRABAL NOGUERAS, S.L., C /Iluro,2 08302 Mataró (Barcelona).

Mentre que l’usuari no comunica una altra manera de TRABAL NOGUERAS, S.L., Això significa que les seves dades no ha estat modificada, l’usuari es compromet a notificar fusteria d’alumini d’alumini Iluro, S. L. qualsevol variació i TRABAL NOGUERAS, S.L. vostè té el consentiment per utilitzar-les per poder mantenir la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
TRABAL NOGUERAS, S.L. per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com els elements continguts en la mateixa (limitació, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció dels materials a utilitzar, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc..), propietat de TRABAL NOGUERAS, S.L.. Seran, com a conseqüència, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, fent-los aplicable la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals subscrits per Espanya i relacionades amb el món.

Tots els drets reservats. Als articles 8 i 32.1, segon paràgraf, la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, la distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol tècnic mitjà, sense el permís de TRABAL NOGUERAS, S.L.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Propietat Industrial de TRABAL NOGUERAS, S.L. Podeu veure els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari no s’ha suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol protecció dispositiu o sistema de seguretat que va instal·lar a les pàgines de TRABAL NOGUERAS, S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
TRABAL NOGUERAS, S.L., també, presents accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i el contingut, o per incompliment d’aquests termes i condicions.

La relació entre l’usuari i el proveïdor serà es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si qualsevol parts disputa poden sotmetre els seus conflictes a l’arbitratge o anar a la jurisdicció civil complir la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit. TRABAL NOGUERAS, S.L.  té el seu domicili a Mataró, BARCELONA, Espanya.